FormaterDesimaltall.java [Last ned]

/*
 * Skriver ut et desimaltall formatert
 * vha. String-klassen og format-metoden som er der.
 */
import static java.lang.System.*;
import static java.lang.String.*;
 
public class FormaterDesimaltall {
 public static void main(String args[]) {
	// Setter bare et beløp
  double beløp = 257.3421;
 
  out.println("Vanlig oppsett: " + beløp);
 
  // Format: To siffer etter komma
  out.println("Formatert verdi: " + format("%.2f", beløp) );  
  // NB! Hvordan bl.a. desimaltall skrives ut er avhengig av
  // installasjonsinnstillingene for JVM. Sjekk utskriften på din 
  // egen maskin, blir det punktum (257.34) eller komma (257,34)?
 
  // Engelsk/amerikansk oppsett har punktum, og dette kan vanligvis 
  // ordnes ved følgende metode-kall på format:  
  out.println("Formattert verdi (USA): " 
        + format(java.util.Locale.US,"%.2f", beløp));
 }
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.