ByttUtenHjelpevariabler.java [Last ned]

/* 
 * Programmet bytter om verdien til tre variabler x, y og z
 * på en "sirkulær" måte, dvs. at y får startverdien til x,
 * z får startverdien til y, og x får startverdien til z.
 *
 * Dette gjøres uten bruk av hjelpevariabler.
 */ 
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class ByttUtenHjelpevariabler {
 
 public static void main(String[] args) {
  // Gir variablene "tilfeldige" startverdier
  // (kan evt. endres til å lese inn fra bruker)
  int x = 25;
  int y = 7;
  int z = 12;
 
  String ut = "Før: x = " + x + ", y = " + y + ", z = " + z + "\n";
 
  // x=25, y=7, z=12
 
  z = z + y;  // x=25, y= 7, z=19
  y = z - y;  // x=25, y=12, z=19
  z = z - y;  // x=25, y=12, z= 7
 
  // Nå har y og z byttet verdier
 
  x = x + y;  // x=37, y=12, z= 7
  y = x - y;  // x=37, y=25, z= 7
  x = x - y;  // x=12, y=25, z= 7
 
  ut += "Etter: x = " + x + ", y = " + y + ", z = " + z;
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.