UnicodeMotsatt.java [Last ned]

/*
 * Programmet er en utvidelse av Unicode-eksemplet 
 * på side 59, der et innlest kodenummer (int) blir
 * konvertert til tegn (char). Nå blir dette tegnet 
 * konvertert tilbake til kodenummeret.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class UnicodeMotsatt {
 
 public static void main(String[] args) {
  String melding = "Kodenummer: ";
  String kodeTxt = showInputDialog(melding);
  int kodeNr = parseInt(kodeTxt);
 
  char tegn = (char) kodeNr;
 
  melding = melding + kodeNr + " => " + tegn;
 
  // Utvidelse: Automatisk typetvang 'ned' til 
  // den mindre datatypen char
  int tegnNr = tegn;
  melding = melding + "\n" 
      + "Enkelttegn " + tegn + " => " + tegnNr;
 
  showMessageDialog(null, melding);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.