SirkelKvadrater.java [Last ned]

// Felles løsningsforslag for oppgave 16a, b og c.
 
import static java.lang.Integer.*;
 
public class SirkelKvadrater extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("TegnKvadrat");
 
  // Bør leses inn, sjekk læreboka! 
  int x = 150;
  int y = 150;
  int h = 450;
 
  // Det store kvadratet
  drawRectangle(x, y, h, h);
 
  // Den store sirkelen
  int nyH = h/2;
  int senterX = x + nyH;
  int senterY = y + nyH; 
 
  // Lager gul ring
  setColor(255,255,0);
  fillCircle(senterX, senterY, nyH);
  // Merker av svart ring i ytterkant
  setColor(0,0,0);
  drawCircle(senterX, senterY, nyH);
 
 
  // Den lille sirkelen
  int radius = (int)(nyH/Math.sqrt(2)); 
  setColor(255,255,255);
  fillCircle(senterX, senterY, radius);
  // Merker av svart ring i ytterkant
  setColor(0,0,0);
  drawCircle(senterX, senterY, radius);
 
  // Det lille kvadratet
  int nyX = x + nyH/2;
  int nyY = y + nyH/2;
  fillRectangle(nyX, nyY, nyH, nyH);
 
 
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.