FranskFlaggMedSkalering.java [Last ned]

/* 
 * Programmet tegner det franske flagget. Bruker
 * kan skalere flagget ved å skrive inn en prosentsats.
 * 100 (prosent) gir "vanlig" størrelse, 50 halv størrelse,
 * 200 dobbel størrelse.
 */
 
import static java.lang.Integer.*;
 
 
public class FranskFlaggMedSkalering extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Det franske flagget");
 
  String tallTxt = getText("Skalering i prosent:");  
  int str = parseInt(tallTxt);
 
  int vanligBredde = 300, vanligHøyde = 200;
  int bredde = vanligBredde*str/100;
  int høyde = vanligHøyde*str/100;
 
  setColor(0, 0, 255);
  fillRectangle(50, 50, bredde/3, høyde);
  setColor(255, 0, 0);
  fillRectangle(50+2*bredde/3, 50, bredde/3, høyde);
  setColor(0, 0, 0);
  drawRectangle(50, 50, bredde, høyde);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.