Smiley.java [Last ned]

/* 
 * Programmet tegner en "smiley".
 */
 
public class Smiley extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Smiley");
 
  // Definerer midtpunktet (x,y) og radius r til hodet.
  // Figuren kan skaleres og flyttes ved å endre startverdiene.
  int x = 100;
  int y = 160;
  int r = 80;
 
  // tegner hodet ved å fylle en gul sirkel
  setColor(255, 255, 0);
  fillCircle(x, y, r);
 
  // tegner øyne og munn i svart
  setColor(0, 0, 0);
  fillEllipse(x-r/5, y-r/4, r/20, r/10);
  fillEllipse(x+r/5, y-r/4, r/20, r/10);
  drawArc(x, y+r/4, 2*r/5, 2*r/5, 220, 100);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.