SoyleDiagram.java [Last ned]

/*
 * Programmet presenterer temperaturmålinger for dagene i en uke på
 * et gitt (tenkt) sted i et søylediagram.
 *
 * Det vil si, løsningsforslaget viser kun søyler for mandag-onsdag.
 * Fortsett gjerne på egen hånd fram til søndag - så vil du oppdage
 * at du må skrive nesten samme kode flere ganger. Etter at du har lært
 * om gjentak (løkker) i kapittel 3 og tabeller i kapittel 5, kan du vende
 * tilbake til denne oppgaven og løse den på en langt mer elegant måte!
 *
 */
public class SoyleDiagram extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
 
  // Nederste venstre hjørne til venstre søyle
  int x = 50;
  int y = 700;
 
  // Bredden til en søyle
  int bredde = 50;
 
  // Luft mellom søylene
  int luft = bredde/2;
 
  // Omregningsfaktor fra målt temperatur til piksler
  int faktor = 50;
 
  makeWindow("Søylediagram");
  setFont("Arial", 24);
 
  // Vis søyle for mandag
  String ukedag = "man";
  int temp = 5;        // Målt temperatur
  int høyde = temp*faktor;  // Regner om til piksler
  setColor(160, 160, 160);  // Grå fyllfarge
  fillRectangle(x, y-høyde, bredde, høyde);
  setColor(0, 0, 0);     // Sort til omriss og tekst
  drawRectangle(x, y-høyde, bredde, høyde);
  drawString(ukedag, x, y+luft);
  drawString(temp+"", x+bredde/4, y-høyde-luft);
 
  // Vis søyle for tirsdag
  ukedag = "tir";
  temp = 5;
  høyde = temp*faktor;    // Må regne ut på nytt for denne dagen
  x = x + bredde + luft;   // Flytt til høyre
  setColor(160, 160, 160);
  fillRectangle(x, y-høyde, bredde, høyde);
  setColor(0, 0, 0);
  drawRectangle(x, y-høyde, bredde, høyde);
  drawString(ukedag, x, y+luft);
  drawString(temp+"", x+bredde/4, y-høyde-luft);
 
  // Vis søyle for onsdag
  ukedag = "ons";
  temp = 7;
  høyde = temp*faktor;
  x = x + bredde + luft;
  setColor(160, 160, 160);
  fillRectangle(x, y-høyde, bredde, høyde);
  setColor(0, 0, 0);
  drawRectangle(x, y-høyde, bredde, høyde);
  drawString(ukedag, x, y+luft);
  drawString(temp+"", x+bredde/4, y-høyde-luft);
 
  // Og så videre for torsdag til søndag.
 
  // Men husk: Ved hjelp av løkker (kap. 3) og tabeller (kap. 5) kan
  // denne oppgaven løses mer elegant og med adskillig færre kodelinjer!
 
 }
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.