Myndig.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Float.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.String.*;
 
public class Myndig {
 
 public static void main(String[] args) {
  String alderTxt = showInputDialog("Alder:");
  int alder = parseInt(alderTxt);
 
  /* Følgende kodelinjer:
  boolean myndig;
  if (alder >= 18)
   myndig = true;
  else
   myndig = false;
  */
 
  // Kan/bør erstattes av denne ene:
  boolean myndig = ( alder >= 18 );
 
  showMessageDialog(null, "Myndig: " + myndig);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.