AntallDager.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class AntallDager {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  /* Innlesing slik det burde vært gjort:
  String årTxt = showInputDialog("År:");
  int år = Integer.parseInt(årTxt);
  String mndTxt = showInputDialog("Måned:");
  int mnd = Integer.parseInt(mndTxt);
  */
 
  int år = 1974;    // Hopper over innlesing fra
  int mnd = 3;     // brukeren for å spare plass
  int antDager = 31;
 
  if ( mnd==4 || mnd==6 || mnd==9 || mnd==11 )
   antDager = 30;
  else {
   if ( mnd==2 ) {
    if ( (år%4 == 0 && år%100 != 0) || (år%400 == 0) )
     antDager = 29; // skuddår
    else
     antDager = 28; // ikke skuddår
   }
  }
 
  showMessageDialog(null, "Måned " + mnd + " i år " +
                    år + " har " +
                 antDager + " dager.");
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.