Karakterer.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Karakterer {
 
 public static void main(String[] args) {
  String karTxt = showInputDialog("Tallkarakter:");
  int tallKarakter = parseInt(karTxt);
  String karakter;
 
  switch (tallKarakter) {
   case 5: karakter = "A - Fremragende"; break;
   case 4: karakter = "B - Meget god"; break;
   case 3: karakter = "C - God"; break;
   case 2: karakter = "D - Nokså god"; break;
   case 1: karakter = "E - Tilstrekkelig"; break;
   case 0: karakter = "F - Ikke bestått"; break;
   default: karakter = "Ugyldig karakter";
  }
 
  showMessageDialog(null, karakter);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.