JanuarDager.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class JanuarDager {
 
 public static void main(String[] args) {
  String melding = ". januar 2013";
  for (int dagnr=1; dagnr<=31; dagnr++) {
   out.println(dagnr + melding);
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.