Heltallsdivisjon.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Heltallsdivisjon {
 
 public static void main( String[] args ) {
  int teller = parseInt( showInputDialog("Teller:") );
  int nevner = parseInt( showInputDialog("Nevner:") );
 
  // teller>0 og nevner>0 er innlest fra brukeren
  int sum = nevner;
  int antall = 0;
  while ( sum <= teller ) {
   sum = sum + nevner;
   antall++;
  }
 
  showMessageDialog(null, "Resultat = " + antall);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.