Snitthoyde.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Snitthoyde {
 
 public static void main( String[] args ) {
  String melding = "Høyde i cm, avslutt med 0:";
  double sum = 0; // double for korrekt avrunding
  int antall = 0;
  int høyde = parseInt( showInputDialog(melding) );
 
  while ( høyde != 0 ) {
   sum += høyde;
   antall++;
   høyde = parseInt( showInputDialog(melding) );
  }
 
  showMessageDialog(null, "Gj.snitt: " + sum/antall);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.