GjetteTall.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class GjetteTall {
 
 public static void main( String[] args ) {
  int laveste = 0, høyeste = 1000;
  String melding = "Tenk på et tall i området " +
           laveste + " -- " + høyeste + ".";
  showMessageDialog(null, melding);
  int tall = (laveste + høyeste) / 2;
  boolean riktigGjettet = false;
 
  while ( !riktigGjettet ) {
   melding = "Tenkte du på " + tall + "? "
       + "Skriv 0 for ja, -1 hvis for høyt, "
       + "1 hvis for lavt:";
   int svar = parseInt( showInputDialog(melding) );
 
   if ( svar == 0 )
    riktigGjettet = true;
   else
    if ( svar == -1 )
     høyeste = tall - 1;
    else
     laveste = tall + 1;
 
   if ( laveste == høyeste )
    riktigGjettet = true;
   else
    tall = (laveste + høyeste) / 2;
  }
 
  melding = "Du tenkte på " + tall + "!";
  showMessageDialog(null, melding);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.