Divisjon.java [Last ned]

/*
 * Leser to tall a og b, og skriver ut resultatet
 * av a/b om dette er mulig, ellers feilmelding.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Divisjon {
 
 public static void main(String[] args) {
  String tallTxt = showInputDialog("Gi tall nr 1: a = ");
  int a = parseInt(tallTxt);
  tallTxt = showInputDialog("Gi tall nr 2: b = ");
  int b = parseInt(tallTxt);
 
  String ut = "Resultat: " + a + "/" + b;
 
  if ( b != 0 )
  	ut += " = " + a/b;
  else
  	ut += " er umulig!";
 
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.