SorterTreTall.java [Last ned]

/*
 * Leser tre tall og skriver dem ut sortert i stigende rekkefølge.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class SorterTreTall {
 
 public static void main(String[] args) {
  String tallTxt = showInputDialog("Gi tall nr 1: a = ");
  int a = parseInt(tallTxt);
  tallTxt = showInputDialog("Gi tall nr 2: b = ");
  int b = parseInt(tallTxt);
  tallTxt = showInputDialog("Gi tall nr 3: c = ");
  int c = parseInt(tallTxt);
 
  String ut = "Sorterte tall: ";
 
  if ( a < b )
   if ( b < c )
  	 ut += a + " " + b + " " + c;
   else // da vet vi at c <= b
    if ( a < c )
  	  ut += a + " " + c + " " + b;
    else
  	  ut += c + " " + a + " " + b;
  else // da vet vi at b <= a
   if ( a < c )
  	 ut += b + " " + a + " " + c;
   else // da vet vi at c <= a
    if ( b < c )
  	  ut += b + " " + c + " " + a;
    else
  	  ut += c + " " + b + " " + a;
 
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.