Mystisk.java [Last ned]

/*
 * Mystisk program - forklart.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Mystisk {
 
 public static void main(String[] args) {
  String tallTxt = showInputDialog("Tall 1:"); // Legg til innlesing
  int tall1 = parseInt (tallTxt); // Døper om: anne -> tall1
  tallTxt = showInputDialog("Tall 2:"); // Legger til innlesing
  int tall2 = parseInt (tallTxt); // Døper om: jens -> tall2
 
  int differanse ; // Døper om nils til differanse
 
  if ( tall1 > tall2 )
   differanse = tall1 - tall2 ;
  else
   // Siste else kan aldri slå til, så koden kan forenkles
   // if ( tall2 >= tall1 )
   differanse = tall2 - tall1 ;
   // else
   //  differanse = tall1 + tall2 ;
 
  String ut = "Differanse: " + differanse;
  showMessageDialog(null, differanse);
 }
 
 // Programmet leser altså inn to heltall, og skriver
 // ut differansen mellom dem (absoluttverdien).
 // Moralen er at valg av variabelnavn er viktig.
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.