PersonNr.java [Last ned]

/*
 * Leser 5-sifret personnummer og skriver
 * ut hvilket kjønn dette hører til.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class PersonNr {
 
 public static void main(String[] args) {
  String tallTxt = showInputDialog("Gi personnummer (5 siffer):");
  int nr = parseInt(tallTxt);
 
  String ut = "Personnummer: " + nr + " er fra en ";
 
  int midtsiffer = (nr / 100) % 10;
  if ( midtsiffer % 2 == 0 )   // et partall?
  	ut += "kvinne";
  else
  	ut += "mann";
 
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.