Maanedsnavn.java [Last ned]

/*
 * Leser et månedsnummer og skriver ut
 * navnet på måneden dette tilhører.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Maanedsnavn {
 
 public static void main(String[] args) {
  String tallTxt = showInputDialog("Gi månedsnummer (1-12):");
  int mndNr = parseInt(tallTxt);
 
  String ut = "Månedsnummer " + mndNr + " er ";
 
  switch (mndNr) {
   case 1 : ut += "januar";  break;
   case 2 : ut += "februar";  break;
   case 3 : ut += "mars";   break;
   case 4 : ut += "april";   break;
   case 5 : ut += "mai";    break;
   case 6 : ut += "juni";   break;
   case 7 : ut += "juli";   break;
   case 8 : ut += "august";  break;
   case 9 : ut += "september"; break;
   case 10: ut += "oktober";  break;
   case 11: ut += "november"; break;
   case 12: ut += "desember"; break;
   default: ut += "er ugyldig!";
  }
 
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.