KvadratTall.java [Last ned]

/*
 * Programmet skriver ut kvadrattallene i området 0-100.
 * Du bør selv utvide programmet slik at det leser inn
 * øvre grense for området, dvs. ikke bare 100!
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class KvadratTall {
 
 public static void main(String[] args) {
  String ut = "Kvadrattall: ";
 
  for (int tall=1; tall<=10; tall++) {
   ut += tall*tall + " ";
  }
 
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.