Unicode.java [Last ned]

/*
 * Programmet skriver ut ASCII-tabellen (for alle tallkodene 1–128).
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class Unicode {
 
 public static void main ( String [] args ) {
  for (int kodeNr=1; kodeNr<=128; kodeNr++) {
   char tegn = (char) kodeNr;
   out.println(kodeNr + " = " + tegn);
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.