KinoprisVerdisjekk.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Double.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.String.*;
 
public class KinoprisVerdisjekk { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  final double MIN_PRIS = 10;
  final double MAX_PRIS = 150;
 
  String prisTxt = showInputDialog("Fullpris:");
  double pris = parseDouble(prisTxt); 
  if ( pris < MIN_PRIS || pris > MAX_PRIS )
   showMessageDialog(null, "Ulovlig pris!");
  else { // Prisen er altså ok
   String alderTxt = showInputDialog("Alder:");
   int alder = parseInt(alderTxt);
   if ( alder < 1 || alder > 110 )
    showMessageDialog(null, "Alderen må være feil!");
   else { // Alderen er altså ok
    if ( alder <= 5 ) // Gratis
     pris = 0.0;
    else if ( alder < 12 || alder >= 60 ) // Halv pris
     pris = pris/2.0;
    showMessageDialog(null, "Pris: " + pris);   
   } // slutt alder
  } // slutt pris
 } // slutt main
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.