TegnTrekant.java [Last ned]

/*
 * Leser inn antall linjer og tegner
 * en rettvinklet trekant-figur.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class TegnTrekant {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  int antall;
  // Leser inn en lovlig verdi i området 1 - 10
  do {
   String tallTxt = showInputDialog("Gi antall linjer (1 - 10):");
   antall = parseInt(tallTxt);
  } while ( antall < 1 || antall > 10 );
 
  // Nøstet for-setning for å tegne linjene lengre og lengre
  for (int linjeNr = 1; linjeNr <= antall; linjeNr++) {
   for (int tegnNr = 1; tegnNr <= linjeNr; tegnNr++)
    out.print("+ ");
   out.println();
  }
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.