TegnVinkel.java [Last ned]

/*
 * Leser inn antall linjer og tegner ut
 * en rettvinklet figur, en slags L.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class TegnVinkel {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  int antall;
  // Leser inn en lovlig verdi i området 1 - 10
  do {
   String tallTxt = showInputDialog("Gi antall linjer (1 - 10):");
   antall = parseInt(tallTxt);
   if ( antall < 1 || antall > 10 )
    showMessageDialog(null, "Ulovlig antall linjer!");
  } while ( antall < 1 || antall > 10 );
 
  // Første for-setning tegner vertikal linje nedover, men
  // stopper hakket før horisontal linje starter.
  for (int linjeNr = 1; linjeNr < antall; linjeNr++) 
   out.println("+");
 
  // Andre for-setning tegner horisontal linje. 
  for (int tegnNr = 1; tegnNr <= antall; tegnNr++)
    out.print("+ ");
  out.println(); 
 
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.