Nedtelling.java [Last ned]

/*
 * Teller ned 10 tall, ved å vise en 'animasjon'
 * av ett og ett tall 9 --> 0
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.Math.*;
 
public class Nedtelling extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Nedtelling", 500, 500);
 
  setFont("Arial", 240);
  for (int nr = 9; nr >= 0; nr--) {
	 setColor(255,0,0);
	 // Stroe røde tall midt på tegneflaten
   drawString(""+nr, 200, 300);
 
   pause(1000); // Vent i ett sekund
 
   setColor(255,255,255);
   // Hvisker ut forrige tall ved å legge
   // en hvit firkant oppå tegneflaten.
   fillRectangle(0,0,500,500);
  }
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.