Slideshow.java [Last ned]

/*
 * Programmet simulerer et "slide show" med ett enkelt lysbilde,
 * der overskriften blir vist med en gang, mens tre tekster i en
 * punktliste "flyr inn" etter hvert.
 *
 * Oppgaveteksten sier at de tre tekstene i punktlisten skal lagres
 * i tre String-variabler (linje 25-27). Koden for å "fly inn" hver
 * av de tre tekstene blir nesten helt lik, og du tenker kanskje at
 * det burde være mulig å ta i bruk løkker her? Da tenker du riktig,
 * men først må du lære om tabeller (kapittel 5).
 *
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.Math.*;
 
public class Slideshow extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
 
  makeWindow("Slideshow", 500, 500);
 
  // Innholdet på lysarket
  String overskrift = "Løkker i Java";
  String punkt1 = "while-løkke";
  String punkt2 = "do-løkke";
  String punkt3 = "for-løkke";
 
  // Sett stor font og vis overskrift
  setFont("Arial", 48);
  setColor(0, 0, 0);
  int x=20;
  int y=50;
  drawString(overskrift, x, y);
 
  // Skru ned font og endre farge
  setFont("Arial", 28);
  setColor(0, 0, 255);
 
  // Utgangspunkt for punktlisten
  x = x + 50;
  y = 100;
 
  // Langsom fart
  setSpeed(1);
 
  // Vis og "fly inn" første punkt
  int id = drawString(punkt1, 0, 0);
  moveString(id, x, y);
 
  // 1 sekund pause
  pause(1000);
 
  // Posisjon til neste punkt
  y = y+30; 
 
  // Vis og "fly inn" andre punkt
  id = drawString(punkt2, 0, 0);
  moveString(id, x, y);
 
  // Og tilsvarende for punkt 3
  pause(1000);
  y = y+30;   
  id = drawString(punkt3, 0, 0);
  moveString(id, x, y);
 
  // Koden for å "fly inn" tekstene i punktlisten kan kodes
  // mer elegant ved å bruke tabeller. Vend gjerne tilbake til
  // denne oppgaven etter at du har gått gjennom kapittel 5.
 
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.