Fibonacci.java [Last ned]

/*
 * Programmet skriver ut et antall Fibonacci-tall.
 * Bruker skriver inn antall tall.
 * Pr. def. er neste Fibonacci-tall:  f = a + b
 * der a og b er de to foregående Fibonacci-tallene.
 */
 
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Fibonacci {
 
 public static void main(String[] args) {
  String tallTxt = showInputDialog("Antall Fibonaccitall: ");
  int n = parseInt(tallTxt);
 
  int a=1, b=1; // De to første Fibonacci-tallene.
  String ut = "Fibonaccitall: " + a + " " + b + " ";
 
  // Skriver alltid ut de to første tallene, men her bør du
  // legge inn en if-setning som sjekker om n >= 3 som er
  // det første tallet som virkelig må beregnes.
 
  for (int tall=3; tall<=n; tall++) {
   int f = a + b;
   ut += f + " ";
   b = a;
   a = f;
  }
 
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.