Murvegg.java [Last ned]

/*
 * Tegner en "murvegg" i et grafisk vindu.
 */
 
public class Murvegg extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Murvegg");
 
  int xStart = 100, yStart = 350;
  int xStr = 80, yStr = 50;
  int bredde = 7, høyde = 5;
  int x=xStart, y=yStart;
 
  for (int rad=1; rad<=høyde; rad++) {
   if ( rad%2 == 1 ) {
     // Oddetallsrader starter med en halv-sten
     drawRectangle(x, y, xStr/2, yStr);
     x += xStr/2;
     pause(180);
   }
   for (int stein=1; stein<=bredde; stein++) {
    drawRectangle(x, y, xStr, yStr);
    x += xStr;
    pause(180);
   }
   if ( rad%2 == 0 ) {
    // Partallsrader slutter med en halv-sten
    drawRectangle(x, y, xStr/2, yStr);
    pause(150);
   }
   x = xStart;
   y -= yStr;
  }
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.