BlinkSkiver.java [Last ned]

import static java.lang.Integer.*;
 
public class BlinkSkiver extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("BlinkSkiver");
 
  // Leser antall ringer til lovlig verdi (2-10) er sikret 
  int antRinger = parseInt( getText("Antall ringer (2-10): ") ); 
  if ( 2 <= antRinger && antRinger <= 10 ) {
   int startRadius = 25;
   int x = 400;
   int y = 400;
   boolean erHvit = true;
   for (int i=antRinger; i>=1; i--) {
    int radius = startRadius*i;
    if ( erHvit )
     setColor(0,0,0); 
     // skifter til svart 
    else
     setColor(255,255,255); 
     // skifter til hvit igjen
    erHvit = !erHvit;
    // Passer på aktuell tegnefarge
    fillCircle (x, y, radius);
    pause(300);
   }
  }
  else
   if ( antRinger <= 2 ) 
    drawString("Ulovlig verdi: Antall ringer er for lavt!", 100, 100);
   else
    drawString("Ulovlig verdi: Antall ringer er for høyt!", 100, 100);
 } 
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.