MetodeTest.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class MetodeTest {
 
 public static void main(String[] args) {
  skrivStjerner();
  out.println("Her er en setning.");
  skrivStjerner();
  out.println("Ferdig!");
 }
 
 private static void skrivStjerner() {
  out.println("********************");
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.