SkrivStjerner.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class SkrivStjerner { 
 
 public static void main(String[] args) {
  skrivStjerner(2);
  skrivStjerner(4);
  skrivStjerner(8);
 }
 
 private static void skrivStjerner(int antall) {
  for (int i=1; i<=antall; i++)
   out.print("*");
  out.println();
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.