SkrivTegn.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class SkrivTegn {
 
 public static void main(String[] args) {
  skrivTegn('+', 7);
  skrivTegn('P', 12);
 }
 
 private static void skrivTegn(char t, int antall) {
  for (int i=1; i<=antall; i++)
   out.print(t);
  out.println();
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.