MetodeTestLesHeltall.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class MetodeTestLesHeltall {
 
 public static void main(String[] args) {
  int heltall1 = lesHeltall();
  showMessageDialog(null,"Heltall: " + heltall1);
 
  int heltall2 = lesHeltall("Gi heltall:");
  showMessageDialog(null,"Heltall: " + heltall2);
 }
 
 private static int lesHeltall() {
  String tallTxt = showInputDialog("Gi heltall:");
  int tall = parseInt(tallTxt);
  return tall;
 }
 
 // En variant der ledeteksten sendes med som parameter
 private static int lesHeltall(String ledetekst) {
  String tallTxt = showInputDialog(ledetekst);
  return parseInt(tallTxt);
 }
 
}
 
 
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.