Minst.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class Minst {
 
 public static void main(String[] args) {
  int svar = minst(7, 2);
  out.println("Minste tall: " + svar);
 }
 
 private static int minst(int tall1, int tall2) {
  if ( tall1 < tall2 )
   return tall1;
  return tall2;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.