Summering.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class Summering {
 
 public static void main(String[] args) {
  int svar = sum(2, 6);
  out.println("Sum fom 2 tom 6 = " + svar);
 }
 
 private static int sum(int fra, int til) {
  int summen = (fra + til) * (til - fra + 1) / 2;
  return summen;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.