KalenderHTML.java [Last ned]

/* Demonstrasjon av topp-ned-programmering.
 * Programmet skriver ut en kalender for et innlest årstall,
 * som 12 månedskalendere på en egen web-side (HTML-kode).
 * Kjør programmet i kommandovinduet:
 *       java Kalender > Kalender.html
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
import java.util.Calendar;
import java.util.GregorianCalendar;
 
public class KalenderHTML {
 
 public static void main(String[] args) {
  int år = parseInt( showInputDialog("Årstall:") );
  årskalender(år);
 }
 
 private static void årskalender(int år) {
  startDok();
  overskrift1("År " + år);
  for (int mnr=1; mnr<=12; mnr++) {
   månedskalender(år, mnr);
  }
  stoppDok();
 }
 
 private static void månedskalender(int år, int mnr) {
  overskrift2( månedsnavn(mnr) );
  startTabell();
  startRad();
  tabellOverskrift("Uke");
  tabellOverskrift("Man");
  tabellOverskrift("Tir");
  tabellOverskrift("Ons");
  tabellOverskrift("Tor");
  tabellOverskrift("Fre");
  tabellOverskrift("Lør");
  tabellOverskrift("Søn");
  stoppRad();
  int startUke = startUke(år, mnr);
  int sluttUke = sluttUke(år, mnr);
 
  if ( startUke>sluttUke ) { // De første dagene i jan
   ukekalender(år-1, 12, startUke);
   startUke = 1;
  }
 
  for (int ukenr=startUke; ukenr<=sluttUke; ukenr++) {
   ukekalender(år, mnr, ukenr);
  }
  stoppTabell();
 }
 
 private static void ukekalender(int år, int mnr, int unr) {
  startRad();
  tabellVerdi(unr + " ");
  for (int dnr=1; dnr<=7; dnr++) {
   int dagNr = dagNr(år, mnr, unr, dnr);
   tabellVerdi(dagNr + " ");
  }
  stoppRad();
 }
 
 private static int startUke(int år, int mnr) {
  Calendar c = Calendar.getInstance();
  c.set(Calendar.YEAR, år);
  c.set(Calendar.MONTH, mnr-1); // Starter på 0...
  c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
  c.clear(Calendar.WEEK_OF_YEAR);
  int ukenr = c.get(Calendar.WEEK_OF_YEAR);
  return ukenr;
 }
 
 private static int sluttUke(int år, int mnr) {
  Calendar c = Calendar.getInstance();
  c.set(Calendar.YEAR, år);
  c.set(Calendar.MONTH, mnr-1);
  c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, antallDager(år, mnr));
  c.clear(Calendar.WEEK_OF_YEAR);
  int ukenr = c.get(Calendar.WEEK_OF_YEAR);
  return ukenr;
 }
 
 private static int dagNr(int år, int mnr, int unr, int dnr) {
  Calendar c = Calendar.getInstance();
  c.clear(Calendar.DAY_OF_MONTH);
  c.set(Calendar.YEAR, år);
  c.set(Calendar.MONTH, mnr-1);
  c.set(Calendar.WEEK_OF_YEAR, unr);
  c.set(Calendar.DAY_OF_WEEK, dnr+1); // søndag=1
  int dagnr = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
  return dagnr;
 }
 
 private static String månedsnavn(int mnr) {
  switch (mnr) {
   case 1: return "Januar";
   case 2: return "Februar";
   case 3: return "Mars";
   case 4: return "April";
   case 5: return "Mai";
   case 6: return "Juni";
   case 7: return "Juli";
   case 8: return "August";
   case 9: return "September";
   case 10: return "Oktober";
   case 11: return "November";
   case 12: return "Desember";
  }
  return "";
 }
 
 private static int antallDager(int år, int m) {
  int d = 31; // jan, mar, mai, jul, aug, okt, des
  if ( m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11 )
   d = 30; // apr, jun, sep, nov
  else if ( m == 2 ) { // feb
   if ( skuddår(år) )
    d = 29;
   else
    d = 28;
  }
  return d;
 }
 
 private static boolean skuddår(int år) {
  return ( (år%4==0 && år%100!=0) || (år%400 == 0) );
 }
 
 
 
 /* ************ HTML-metoder ************ */
 
 private static void startDok() {
  out.println("<html><body>");
 }
 
 private static void stoppDok() {
  out.println("</body></html>");
 }
 
 private static void overskrift1(String s) {
  out.println("<h1>" + s + "</h1>");
 }
 
 private static void overskrift2(String s) {
  out.println("<h2>" + s + "</h2>");
 }
 
 private static void startTabell() {
  out.println("<table width='50%' border='1'>");
 }
 
 private static void stoppTabell() {
  out.println("</table>");
 }
 
 private static void startRad() {
  out.println("<tr>");
 }
 
 private static void stoppRad() {
  out.println("</tr>");
 }
 
 private static void tabellOverskrift(String s) {
  out.println("<th align='center'>" + s + "</th>");
 }
 
 private static void tabellVerdi(String s) {
  out.println("<td align='center'>" + s + "</td>");
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.