Husrekke.java [Last ned]

public class Husrekke extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Husrekke");
 
  tegnHusrekke(5, 20, 200, 60, 40, 10);
 }
 
 private void tegnHusrekke(int antallHus,
              int startX, int startY,
              int bredde, int høyde, int avstand) {
  for (int husNr=1; husNr<=antallHus; husNr++) {
   tegnHus(startX, startY, bredde, høyde);
   startX = startX + bredde + avstand;
  }
 }
 
 private void tegnHus(int x, int y,
            int bredde, int høyde ) {
  int veggTopp = y - høyde/2;
  drawRectangle(x, veggTopp, bredde, høyde/2);
  tegnTrekant(x, veggTopp, bredde, høyde/2);
 }
 
 private void tegnTrekant(int x, int y,
              int bredde, int høyde) {
  drawLine(x, y, x+bredde, y);
  drawLine(x+bredde, y, x + bredde/2, y-høyde);
  drawLine(x + bredde/2, y-høyde, x, y);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.