TegnRektangel.java [Last ned]

/*
 * Programmet bruker metoden skrivStjerner til å
 * lage en ny rektangel-metode med to parametre:
 * bredde og høyde.
 */
import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class TegnRektangel {
 public static void main(String[] args) {
  int bredde = 8, høyde = 3;
  // Lag innlesing fra brukeren selv!
 
  rektangel(bredde, høyde);
 }
 
 public static void rektangel(int linjelengde, int antallLinjer) {
  for (int i=1; i<=antallLinjer; i++)
   skrivStjerner(linjelengde);
 }
 
 public static void skrivStjerner(int antall) {
  for (int i=1; i<=antall; i++)
   out.print('*');
  out.println();
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.