TegnTrekant.java [Last ned]

/*
 * Programmet bruker metoden skrivStjerner til å
 * lage en ny trekant-metode med en parameter
 * bredde som er også er lik høyde.
 */
import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class TegnTrekant {
 public static void main(String[] args) {
  int bredde = 5;
  // Lag innlesing fra brukeren selv!
 
  trekant(bredde);
 }
 
 public static void trekant(int antallLinjer) {
  for (int linjeNr=1; linjeNr<=antallLinjer; linjeNr++)
   skrivStjerner(linjeNr);
 }
 
 public static void skrivStjerner(int antall) {
  for (int i=1; i<=antall; i++)
   out.print('*');
  out.println();
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.