Pil.java [Last ned]

/*
* Programmet bruker metoden skrivTegn
* til å lage og teste en ny metode skrivPil
* som skriver ut et "pil-mønster".
*/
import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Pil {
 public static void main(String[] args) {
  int nivå = 3;
  // Lag innlesing fra brukeren selv!
  skrivPil(nivå);
 }
 
 public static void skrivPil(int nivåLinje) {
  // Først lengre og lengre linjer...
  for (int linje=1; linje<=nivåLinje; linje++)
   skrivTegn('>', 2*linje-1);
 
  // Deretter kortere og kortere linjer igjen...
  for (int linje=nivåLinje-1; linje>=1; linje--)
   skrivTegn('>', 2*linje-1);
 }
 
 public static void skrivTegn(char t, int antall) {
  for (int i=1; i<=antall; i++)
   out.print(t);
  out.println();
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.