OmregnLengde.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester to metoder for omregning
 * mellom lengder i cm og i tommer.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Double.*;
 
public class OmregnLengde {
 
 public static void main(String[] args) {
  double lengdeCm = parseDouble(showInputDialog("Gi lengede i cm:"));
  double lengdeTommer = omregnFraCm(lengdeCm);
  String utTxt = "Lengde i cm: " + lengdeCm + "\n" +
          "Lengde i tommer: " + lengdeTommer + "\n" +
          "Kontroll i cm: " + omregnTilCm(lengdeTommer);
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
 public static double omregnFraCm(double lengde) {
  return lengde/2.54;
 }
 
 public static double omregnTilCm(double lengde) {
  return lengde * 2.54;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.