Fakultet.java [Last ned]

/*
 * Programmet bruker metoden fakultet som via ei
 * løkke beregner: n! = n x n-1 x . . . x 2 x 1
 */
 
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Fakultet {
 
 public static void main(String[] args) {
  boolean ulovlig;
  int n;
 
  do { // Leser inn lovlig n-verdi
   String tallTxt = showInputDialog("Gi n =");
   n = parseInt(tallTxt);
   ulovlig = (n < 0 || 12 < n);
   if (ulovlig)
    showMessageDialog(null, "Ugyldig n-verdi!");
  } while (ulovlig);
 
  showMessageDialog( null, n + "! = " + fakultet(n) );
 }
 
 public static int fakultet(int maxTall) {
  int nFak = 1;
  for (int tall=1; tall<=maxTall; tall++)
   nFak = nFak * tall;
  return nFak;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.