Innlesing.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser inn et heltall og sjekker at
 * dette ligger i et angitt intervall.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Innlesing {
 
 public static void main ( String [] args ) {
  int heltall = lesHeltall (2,10);
  showMessageDialog (null ," Heltall : " + heltall );
 }
 
 private static int lesHeltall (int nedre, int øvre) {
  int tall;
  do {
   String tallTxt = showInputDialog (" Gi heltall ("+nedre+"-"+øvre+"):");
   tall = parseInt ( tallTxt );
  } while ( tall < nedre || øvre < tall );
  return tall ;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.