BokstavSjekk.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser et tegn og bruker metoder til å
 * avgjøre om dette er en bokstav, og i så fall stor
 * eller liten, og vokal eller konsonant. Ser kun på
 * engelske bokstaver (dvs. ikke æ,ø,å).
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class BokstavSjekk {
 
 public static void main(String[] args) {
  String tegnTxt = showInputDialog("Gi et tegn");
  char tegn = tegnTxt.charAt(0);
  String ut = "Tegnet " + tegn + " er";
 
  if ( erBokstav(tegn) ) {
   ut += " en";
   if ( erStorBokstav(tegn) )
    ut += " stor";
   else
    ut += " liten";
   ut += " bokstav og";
   if ( erVokal(tegn) )
    ut += " vokal";
   else
    ut += " konsonant";
  }
  else
   ut += " ikke en bokstav";
 
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
 public static boolean erBokstav(char t) {
  return ('a'<=t && t<='z' || 'A'<=t && t<='Z');
 }
 
 public static boolean erStorBokstav(char t) {
  return ('A'<=t && t<='Z');
 }
 
 public static boolean erVokal(char t) {
  if ( erStorBokstav(t) )
   t = (char)(t + 32);  // slår om til liten bokstav
  return (t=='a'||t=='e'||t=='i'||t=='o'||t=='u'||t=='y');
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.