SumAvSekvens.java [Last ned]

/*
 * Programmet beregner summen av en sekvens
 * med påfølgende heltall.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class SumAvSekvens {
 
 public static void main ( String [] args ) {
  int svar = sum (3, 7);
  // De to tallene bør leses inn!
  showMessageDialog(null,"Sum fom 3 tom 7 = " + svar );
 }
 
 private static int sum (int fra, int til ) {
  int summen = 0;
  for (int tall = fra; tall <= til; tall++)
   summen += tall;
  return summen ;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.