Lastebiler.java [Last ned]

/*
 * Programmet tegner et antall lastebiler i en kolonne.
 * Lastebilene blir større lengre fremme i kolonnen,
 * men de kjører alle på den 'samme vegen'.
 */
import java.awt.*;
import java.applet.*;
 
public class Lastebiler extends EasyGraphics {
 
 public static void main (String[] args) {
  launch (args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow ("Lastebilkolonne",900,500);
 
  int antBiler = 5;
  // Kan leses inn fra brukeren
  int xPos=20, yPos=200, str=90;
  for (int i=1; i<=antBiler; i++) {
   tegnLastebil(xPos, yPos, str);
   xPos += str + str/2;
   str += 15;
  }
 }
 
 public void tegnLastebil(int x, int y, int lengde) {
  // Først tegnes underdelen
  int yUnder = y-lengde/3-lengde/5;
  drawRectangle(x, yUnder, lengde, lengde/3);
  // Så tegnes lasten
  int yLast = y-2*lengde/3-lengde/5;
  drawRectangle(x, yLast, 3*lengde/4, lengde/3);
  // Deretter tegnes førerhuset
  int yHus = y-lengde/5-lengde/3-lengde/5;
  drawRectangle(x+3*lengde/4, yHus, lengde/6, lengde/5);
  // Tre like store hjul, forskjøvet i x-retningen
  int r = lengde/8;
  drawCircle(x+r, y-r/2, r);
  drawCircle(x+3*r, y-r/2, r);
  drawCircle(x+7*r, y-r/2, r);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.