FyrstikkFamilie.java [Last ned]

/*
 * Programmet tegner en familie av fyrstikkfigurer.
 * Antall figurer leses inn, to store foreldre og
 * resten er (mindre, alle like små) barn.
 */
import static java.lang.Integer.*;
 
public class FyrstikkFamilie extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
 
  makeWindow("Strekfigurer", 900, 500);
 
  int ant = parseInt( getText("Gi ant. figurer:") );
 
  // Plassering av midtpunktet til det første hodet
  int xPos = 50, yPos = 100;
 
  // Setter størrelsen på en voksen, og på et barn
  int stor = 150, liten = stor/2;
 
  // Setter avstand mellom figurene
  int avstand = liten;
 
  // Tegner barna lengre ned for at alle 'skal stå på gulvet'
  int littNed = stor/2;
 
  for (int i=0; i<ant; i++) {
   if ( i < 2)
    tegnFigur(xPos+i*avstand,yPos,stor);
   else
    tegnFigur(xPos+(i+2)*avstand/2, yPos+littNed, liten);
    // Tegner barna to hakk lengre mot høyre, derfor (i+2)
   pause(400);
  }
 }
 
 // Ulike hjelpemetoder for å tenge figurene
 
 private void tegnFigur(int x, int y, int str) {
  int r = str/5;
  tegnHode(x,y,r);
  tegnKropp(x,y+r,r);
  tegnBein(x,y+3*r,r);
 }
 
 private void tegnHode(int x, int y, int str) {
  drawCircle(x,y,str);
  // Tegner to øyne
  fillCircle(x-str/4,y-str/3,str/6);
  fillCircle(x+str/4,y-str/3,str/6);
  // Tegner en smilemunn....
  drawArc(x,y,str/2,str/2,190,160);
 }
 
 private void tegnKropp(int x, int y, int str) {
  drawLine(x,y,x,y+2*str);
  drawLine(x-str,y+str,x+str,y+str);
 }
 
 private void tegnBein(int x, int y, int str) {
  drawLine(x,y,x-str,y+2*str);
  drawLine(x,y,x+str,y+2*str);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.