Geometri.java [Last ned]

/*
 * Verktøyklasse for geometriske beregninger.
 * Areal og omkrets av diverse figurer.
 */
public class Geometri {
 
 // Sirkler
 public static double arealSirkel(double radius) {
  return Math.PI*radius*radius;
 }
 
 public static double omkretsSirkel(double radius) {
  return 2*Math.PI*radius;
 }
 
 // Rektangel
 public static double arealRektangel(double bredde, double høyde) {
  return bredde*høyde;
 }
 
 public static double omkretsRektangel(double bredde, double høyde) {
  return 2*bredde + 2*høyde;
 }
 
 // Kun for rettvinklet trekant
 public static double arealTrekant(double bredde, double høyde) {
  return bredde*høyde/2;
 }
 
 public static double omkretsTrekant(double bredde, double høyde) {
  return bredde + høyde + Math.sqrt(bredde*bredde + høyde*høyde);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.