TestAvGeometri.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester bruk av verktøyklassen Geometri.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class TestAvGeometri {
 
 public static void main ( String [] args ) {
  double rad = 3.5;
  double bredde = 8.5, høyde = 10.0;
  showMessageDialog (null,
   "Radius: r = " + rad + "\n" +
   "Areal: " + Geometri.arealSirkel(rad) + "\n" +
   "Omkrets: " + Geometri.omkretsSirkel(rad) + "\n" +
   "Bredde: " + bredde + ", høyde: " + høyde + "\n" +
   "Rektangel - Areal: " + Geometri.arealRektangel(bredde, høyde) + "\n" +
   "Rektangel - Omkrets: " + Geometri.omkretsRektangel(bredde, høyde) + "\n" +
   "Trekant - Areal: " + Geometri.arealTrekant(bredde, høyde) + "\n" +
   "Trekant - Omkrets: " + Geometri.omkretsTrekant(bredde, høyde) );
 
  showMessageDialog (null, "Overflate av prisme: " + overflatePrisme(1,2,3) );
 }
 
 public static double overflatePrisme(double lengde, double bredde, double høyde) {
  return 2*Geometri.arealRektangel(lengde, bredde)
      + 2*Geometri.arealRektangel(lengde, høyde)
      + 2*Geometri.arealRektangel(bredde, høyde);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.