Primtall.java [Last ned]

/*
 * Programmet bruker en egen metode for å avgjøre om et heltall
 * er et primtalll eller ikke, for å finne alle primtall i 1-100.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Primtall {
 
 public static void main ( String [] args ) {
 
  String utTxt = "Primtall (1-100):  ";
 
  for (int heltall=2; heltall<=100; heltall++)
   if ( erPrimtall(heltall) )
    utTxt += heltall + "  ";
 
  showMessageDialog (null, utTxt);
 }
 
 public static boolean erPrimtall(int tall) {
  if ( tall % 2 == 0 )
   return ( tall == 2 );  // 2 er eneste partallige primtall
  boolean prim = true;
  for (int faktor=3; faktor<=tall/2; faktor+=2)
   if ( tall % faktor == 0 )
    return false;
  // Ingen faktorer funnet, dvs. primtall
  return true;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.